Gizlilik

Sitemize girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için  gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre sorunsuz bir alışverişin gerçekleşmesi için veri tabanına alınır ve kaydedilir. Üyeye özel hiç bir bilgi kesinlikle üçüncü şahıslara iletilmeyeceği gibi başka bir üyenin diğer üyelerin bu bilgilerini görmesi ve kayıt altına alması imkânsızdır.

Üyelere ait bilgiler yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumluluklarımız çerçevesinde ilgili kuruluşlara açıklanabilir.

Sitemizde yer alan her türlü bilgi, içerik ve bunların düzenlenmesi ve kısmen / tamamen kullanımı konusunda tüm fikri-sınaî haklar ve mülkiyet hakları www.naturakeratin.com.tr patentine sahip yetkililere aittir.